10 tips! 10 tips! Symtom
Zarah Öbergs blogg
  Kemikalier och miljögifter
Processkemikalier
Fungicider
Pesticider
Dioxin
Akrylamid
Kadmium
Perfluorerade ämnen
BDE-153
PBDEs - OH-PBDEs och COOH-PBDEs
Xylen
Toulen Metylbensen
Bensen
Trimethylbensen
Styren
Ftalater
Parabener
PCB
Bisphenol A
Diazinon

Födoämnesproblematik
Natriumglutamat
Fytoöstrogener, xenoöstrogener
Sötningsmedel, Fruktos
GMO
Djurfoder
HBCDD
Bromider (Klor och flour)
 

Forskning kring kemikalier

Forskning om miljögifter och dess påverkan under graviditet och hos spädbarn

Luftföroreningar för ditt barn
Bensen är en känd markör för exponering från luftföroreningar i trafiken. En kombination av bensen och andra aromatiska kolväten från trafikens utsläpp kan påverka prematur födsel, födelsevikt och huvudomfånget hos nyfödda. Läs mer

Miljögifters påverkan och exponering hos spädbarn
Ny forksning visar att det finns en koppling mellan miljögifter och barns tillväxt, utveckling och hälsa. Exponering av ftalater under graviditeten har tex visat sig att negativa effekter hos manliga spädbarn. Läs mer 

EPA - Senaste rapporterna om giftiga utsläpp
Senaste data från National-Scale Air Toxic Assessment (NATA) - juni 2009. Läs merFörsta mänskliga studien på GMO

GMO och genmanipulerade tillsatser såsom sötningsmedlen xylitol, stevia och aspartam blir allt vanligare, samtigt som vi manipulerar våra växter, så att plantan skapar eget bekämpningsmedel. Det säger sig själv att vi är ute på hal is med dessa ingrepp på naturen, vilket ni kan läsa i denna första studie som genomförts på människor och GMO med bekämpningsmedel: Mänsklig studie om GMO

Exponering av trafikutsläpp kan påverka födelsevikt och huvudomfång hos nyfödda barn!

Bensen är en känd markör vid exponering för luftföroreningar från trafiken. En effekt av bensen och andra aromatiska kolväten från trafikutsläpp kan påverka födelsevikt och huvudomfång hos nyfödda. En ny studiehar undersökt prenatal exponering för bensen, toluen, etylbensen och xylen i utemiljöer, mindre än två timmar per dag, från början av graviditeten. Studien visade försämrad tillväxt i biparietal diameter (BPD) hos fostret under mitten till slutet av graviditeten, detta mätt genom ultraljud . En av de slutsatser som gjorts från studien är således att tidig exponering för vardagliga luftföroreningar från trafiken kan skada tillväxten hos ett foster.

Källa: U.S.biotek

1 Slama R, Thiebaugeorges O, Goua V, Aussel L, Sacco P, Bohet A, Forhan A, Ducot B, Annesi-Maesano I, Heinrich J, Magnin G, Schweitzer M, Kaminski M, Marie-Aline C, and the EDEN mother-child cohort study group. (2009). Maternal personal exposure to airborne benzene and intrauterine growth. Environmental Health Perspectives, Aug; 117(8):1313-1321. 
2 Aguilera I, Esteban-Garcia R, Iniquez C, Nieuwenhuijsen M.J., Rodriguez A, Paez M, Ballester F, Sunyer J. (2010). Prenatal exposure to traffic-related air pollution and ultrasound measures of fetal growth in the INMA Sabadell Cohort. Environmental Health Perspectives, May; 118(5):705-711  Den amerikanska människan exponeras för i genomsnitt 6 miljoner pounds kvicksilver och 2,5 miljarder pounds andra giftiga kemikalier, varje år. Efter andra världskriget har det växt fram en gigantisk industri kring kemikalier och processad mat. Idag använder vi kring 500 miljoner ton kemikalier per år, med exponering från över 100.000 olika kemikalier.

Endast 5% av dessa kemikalier har studerats, vilket innebär att vi inte ännu vet hur 95% av dessa agerar i våra kroppar och metabolism samt hur det tar uttryck hos djur och natur. Hur reagerar kroppen på alla kemikalier som vi utsätter oss för? Och en kanske ännu viktigare fråga, vad händer när alla dessa kemikalier blandas i kroppen, samtidgt som vi utsätter oss för genmanipulering, mobilstrålning, tillsatser, stillasittande, överätning, näringsbrister, stora mängder läkemedel, vaccinering, stress, socker, alkohol, droger... Ja, listan kan göras lång.

Enligt den ideella organisationen Environmental Working Group, så har det genomsnittliga nyfödda barnet 287 kända toxiner i hans eller hennes navelsträngsblod. Ett litet barn har inte samma utvecklade reningsorgan som vi vuxna, varken i mammans mage och/eller vid livets början. Vi behöver ta omhand våra kroppar, framförallt under en graviditet och vi behöver värna om alla de barn som växer upp i vårt skapade kemikaliesamhälle.

Här på Kemikalier.eu har vi samlat information om kända kemikalier, vilka symtom du kan vara lyhörd inför och enkla tips för att leva ett kemikaliefritt liv och hur du avgiftar en kemikaliebelastad kropp.

Varmt välkommen
Zarah Öberg
Kemikalier.eu